✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งาน แถลงข่าวการส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่อวกาศ

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเป็นเกียรติในงาน “แถลงข่าวการส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่อวกาศ” พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ดร.พงศธร สายสุจริต ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นายกิตนาถ ชูสัตยานนท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จำกัด) คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในความสำเร็จ ที่สามารถส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่วงโคจรอวกาศ โดยถือเป็นดาวเทียมดวงแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ดวงในโลกที่ถูกพัฒนาและถูกส่งเข้าสู่วงโคจรด้วยผลงานจากนักเรียนระดับมัธยมปลาย วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินาถ ชั้น 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย