✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

📢 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุนละ 7,000.00 บาท ดังนี้

  1. นักศึกษาโครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ และโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 452 ทุน
  2. นักศึกษาหลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 24 ทุน

รายชื่อตามเอกสารแนบมากับโพสท์นี้เลยครับ

⚠️ ทั้งนี้ ⚠️

📌 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) หรือชั้นปีอื่นที่ยังไม่ได้ยื่นสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. ให้มายื่นในทันทีหรือโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับสมุดบัญชีแล้ว ยื่นที่ภาควิชาของนักศึกษา (เนื่องจากเงินทุนที่ได้จะโอนเข้าบัญชีของนักศึกษาโดยตรง)

📌 นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเอกสารในการเบิกเงินทุนการศึกษาในรอบนี้ (เอกสารไม่ครบ ไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา
ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาสูญหาย หรือขอผ่อนผันการชำระค่าเทอม) นักศึกษาจะต้องรอยื่นเอกสารอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2563 ครับ

☎️ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยัง inbox เพจงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้ หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 ในวันและเวลาราชการ