✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ขอแจ้งปิดการให้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตวันที่ 30 กรกฎาคม 2563