✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) ดำเนินโครงการ “อาหารปันสุขจากพี่สู่น้อง” มจพ.

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.)
เล็งเห็นความเดือดร้อนจากภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)) ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน
จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ “อาหารปันสุขจากพี่สู่น้อง” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาของ มจพ. ให้มีอาหารรับประทานเพียงพอต่อการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย จากความช่วยเหลือของศิษย์เก่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และยังสามารถช่วยลดภาระจากครอบครัวได้อีกด้วย

  • เป็นนักศึกษา มจพ.
    – แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อรับคูปอง

เริ่มแจกคูปองวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 จำนวนคูปอง 500 ใบ/วัน
* อ่านเงื่อนไขการรับและใช้คูปองก่อนใช้*
รับคูปองได้ที่ ห้องสมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯ ชั้น 1 อาคารค 81