✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ร่วมกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2563 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” ณ โรมแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิด์ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านทาง www.nrct.go.th และจัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63