✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำเครื่องตรวจวัดไข้ด้วยกล้องวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) จากชุมนุมหุ่นยนต์ iRAP Robot นำโดยผศ. ดร. อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ดร. วิษณุ จิตวิริยะ อาจารย์นพดล พัดชื่น รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ร่วมตรวจวัดไข้ให้กับบุคลากร นักศึกษาทุกคนก่อนเข้าห้องสอบ และห้องปฏิบัติงาน ณ บริเวณประตูทางเข้า อาคาร 81 ชั้น 2