✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

กำหนดการทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

กำหนดการทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้แฟนเพจ งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หรือ www.eng.kmutnb.ac.th

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81 โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือที่ภาควิชาที่ตนเองสังกัด