✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศเนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย (26 ม.ค. 2563)