✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 IE Kmutnb

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โรงแรมริชมอนด์ นนทุบรี
สามารถส่งบทคัดย่อได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เว็บไซต์ : www.ciod2020.org