✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Project STRONG TOGETHER #4 กลับมาอีกครั้งเพื่อคนรักสุขภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญบุคลากรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี2563 “FIX OFFICE SYNDROME”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
สมัครได้ที่ คุณขวัญหทัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81
(สงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น)