✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

มจพ. โชว์ หุ่นยนต์ตรวจสอบถัง (ชมวีดีโอ)

มจพ. โชว์ หุ่นยนต์ตรวจสอบถัง

ทีมนักศึกษาและอาจารย์จากชมรมหุ่นยนต์ IRAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ดีกรีแชมป์โลกด้านหุ่นยนต์ 8 สมัยโชว์หุ่นยนต์ตรวจสอบความหนาของถัง พัฒนาร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ในงาน “Innovation Forum & Thank you Party 2019” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ทีม IRAP ได้นำความรู้จากประสบการณ์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงในประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น หุ่นยนต์เก็บกู้-ทำลายวัตถุระเบิด หุ่นยนต์โดรนดำน้ำ หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น โดยผลงานล่าสุดคือหุ่นยนต์ตรวจสอบความหนาของถังขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยทีมวิจัย ประกอบไปด้วย คณาจารย์จากสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และสาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ทีมนักศึกษาจากชมรมหุ่นยนต์กู้ภัย IRAP โดยมีเป้าหมายในการสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบที่สามารถไต่ถังเหล็กชนาดใหญ่ในแนวดิ่งแล้ววัดความหนาของถังเพื่อประเมินการสึกกร่อนที่เกิดขึ้นภายในถัง

ที่ผ่านมา การตรวจสอบความหนาของถังขนาดใหญ่นั้น ใช้วิธีการตั้งนั่งร้านรอบถัง แล้วให้คนขึ้นไปบนนั่งร้าน แล้วใช้เครื่องมือแตะไปบนผิวถังเพื่อตรวจวัดค่า ดังนั้น การใช้หุ่นยนต์ นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายในการตั้งนั่งร้าน ยังช่วยลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มความถูกต้องและความเร็วในกระบวนการตรวจวัดได้เช่นกัน

โครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 เมื่อแล้วเสร็จ ความรู้และประสบการณ์ในการทำโครงการนี้ ยังสามารถต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ในงานสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เหล็กเป็นวัสดุหลัก เช่น สะพาน หรือท่อส่งขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และมีความแม่นยำในการตรวจวัดที่ดีขึ้นได้ในอนาคต