✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ไดเซลกรุ๊ป (ประเทศไทย)

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_2813653