✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 97 และตำแหน่งที่ 1394 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา