✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เปิดโครงการ เยวชนสร้างชาติ และร่วมค้นหาสุดยอดเยาวชนสร้างชาติ

ในงาน เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 6 “สิ้นสุดความว่างเปล่า สู่คุณค่าในการสร้างชาติ” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ชั้น 6 ห้องกำแพงเพชร และร่วมค้นหาสุดยอด HERO NEWGEN NBI เยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 7 ระดับมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถร่วมประกวดรวมกลุ่มสร้าง HERO NEW GEN โดยการแข่งขันครั้งนี้ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเพียงแค่สแกน QR code