✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและรายละเอียดที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ “โครงการรับตรงร่วมกับ TCAS รอบที่ 3”