✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นในวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562