✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 มจพ. กรุงเทพ 13 อัตรา มจพ.ระยอง 9 อัตรา และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 7 อัตรา รายละเอียดตามลิงค๋ด้านล่างค่ะ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6

http://www.hrd.kmutnb.ac.th/images/23042019171821.pdf