✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ขอให้มารายงานตัว ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 81 สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.