✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดให้ทุนการศึกษาต่อปริญญาเอกหรือปริญญาโท-เอก

ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกหรือปริญญาโท-เอก

สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรี หรือกำลังจะจบ ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต หรือ สาขาใกล้เคียง ของคณะวิศวฯ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์หลอมเหลว (พฤติกรรมของพลาสติกในงานฉีดพลาสติก)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 เม.ย. 2562 นี้ และสอบสัมภาษณ์วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ. ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ (ห้อง 309) ตึก 83 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎ์สาย 1 วงศ์สว่าง กทม 10800

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-789-8126 หรือ chanyut.k@eng.kmutnb.ac.thสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gJe3BY7bcqSKoHV3A

ดังมีรายละเอียดดังนี้file:///C:/Users/PR-ENG/Downloads/RGJ_MS-PhD.html