✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

แจ้งปิดระบบสารสนเทศเนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าในอาคารอเนกประสงค์

เนื่องจากกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้ทำการเปลี่ยนเบรกเกอร์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 20.00-22.00 น. จึงมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ จึงไม่สามารถใช้ระบบได้ตามวันและเวลาดังกล่าว