✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาตร์ มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ Kyushu Institute of Technology

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ จัดตั้งศูนย์ Satellite office of KyuTech at KMUTNB เพื่อดำเนินการความร่วมมือกับทาง Kyushu Institute of Technology  โดยมี Prof. Dr. Yuji Oie อธิการบดี Prof. Ohno, รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof. Fuchiwaki ผู้อำนวยการศูนย์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือนี้ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและฉลองความร่วมมือของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในระยะเวลา 10 ปี ได้มีการจัดส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 108 คนด้วยกัน ทั้งในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ดาวเทียม และวิศวกรรมโยธา นับเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการที่จะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนานักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งสามารถบูรณการความรู้ต่อไปในอนาคต ณ ห้อง 328 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562