✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ