✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ อัตราที่ 120 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 313 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารที่ 81 ชั้น 3