✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

บริษัท CAD-IT CONSULTANTS เปิดรับสมัครงาน

สายงาน CAE / FEA/ CFD Applications

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ทาง petch@cadit.com.sg และ pavee@cadit.com.sg