✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดี

รศ.ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร

พ.ศ. 2533-2541
พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน