✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของ มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก และตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันลบนำโดยศ.รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก คัดกรองโรค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมผู้บริการ คณาจารย์ มจพ. ปราจีนบุรี เป็นสักขีพยาน ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก คัดกรองโรค โดยมีทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอแนวทาง และการแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ให้กับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00...
Read More
ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคานั่ม ซึ่งโครงการดำเนินการภายใต้การวิจัย โครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศษสตร์ มจพ. ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคานั่ม ให้แก่นายนมัส ศรีวานิชภูมิ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ แวลู...
Read More
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเป็นเกียรติในงาน “แถลงข่าวการส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่อวกาศ” พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ดร.พงศธร สายสุจริต ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นายกิตนาถ ชูสัตยานนท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จำกัด) คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในความสำเร็จ ที่สามารถส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่วงโคจรอวกาศ โดยถือเป็นดาวเทียมดวงแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ดวงในโลกที่ถูกพัฒนาและถูกส่งเข้าสู่วงโคจรด้วยผลงานจากนักเรียนระดับมัธยมปลาย วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินาถ ชั้น 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้วคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี พร้อมพาเยี่ยมชมห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการตามภาควิชาต่างๆ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง 212 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More
1 2 3 7

Recent Comments