✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประกาศ

Category

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ขอให้มารายงานตัว ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 81 สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
Read More
1 2 3