✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

Category

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์จัดทำโครงการทุนศิษย์ก้นกุฏิ เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะฯ มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรปกติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 ทุน (1 คน : หลักสูตร) โดยมีเงื่อนไขการขอรับทุนดังนี้ เงื่อนไขขอรับทุนDownload ใบสมัครทุนก้นกุฏิ (Word)Download ใบสมัครทุนก้นกุฏิ (PDF)Download
Read More
ร่วมกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2563 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” ณ โรมแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิด์ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านทาง www.nrct.go.th และจัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา-ประจำปี-2563-1-1Download
Read More
1 2 3

Recent Posts

Recent Comments