✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
รับสมัคร/ จัดซื้อ-จัดจ้าง

Category

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 1394 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 155 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้
Read More
1 2 3 7