✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ติดต่อคณะ / เยี่ยมชม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
✆ โทร : 02-555-2000 # 8126
📠 แฟ็กซ์ : 02-587-4844
📧 อีเมล์ : pr@eng.kmutnb.ac.th

Faculty of Engineering KMUTNB
1518 Pracharaj1 Rd. Bangsue District, Wong Sawang Area, Bangkok 10800
✆ Phone: 02-555-2000 # 8126
📠 Fax : 02-587-4844
📧 Email : pr@eng.kmutnb.ac.th

สถานที่ตั้ง

Google Map Direction to KMUTNB (click)

ติดต่อภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 📞โทร: 02-555-2000 ต่อ 8518 – 20, fax : 02-585-7350

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน–อวกาศ 📞โทร: 02-555-2000 ต่อ 8304, 8308, 8315

วิศวกรรมการผลิต 📞โทร: 02-555-2000 ต่อ 8222, 8209

วิศวกรรมเคมี 📞โทร: 02-555-2000 ต่อ 8230

วิศวกรรมโยธา 📞โทร: 02-555-2000 ต่อ 8620 – 26

วิศวกรรมอุตสาหการ 📞โทร: 02-555-2000 ต่อ 8134- 35

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 📞โทร: 02-555-2000 ต่อ 8612

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ 📞โทร: 02-555-2000 ต่อ 8641

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 📞โทร: 02-555-2000 ต่อ 8630 – 31