✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

กำหนดการสอบคัดเลือกการสาธิตการสอนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการการสอบดังนี้