ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักคณบดี

 

ที่อยู่: 1518 Pracharaj1 Rd. Bangsue District, Wong Sawang Area, Bangkok 10800

โทร : 02-555-2000 # 8126

แฟกซ์ : 02-587-4844

อีเมล์ : -

 

ติดต่อภาควิชา

 

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์                    โทร: 02-555-2000 ต่อ 8518 - 20, fax : 02-585-7350

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน - อวกาศ         โทร: 02-555-2000  ต่อ 8304, 8308, 8315

วิศวกรรมการผลิต                                          โทร: 02-555-2000 ต่อ 8222, 8209

วิศวกรรมเคมี                                                 โทร: 02-555-2000 ต่อ 8230

วิศวกรรมโยธา                                               โทร: 02-555-2000 ต่อ 8620 - 26

วิศวกรรมอุตสาหการ                                      โทร: 02-555-2000  ต่อ 8134- 35

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต           โทร: 02-555-2000 ต่อ 8612

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์       โทร: 02-555-2000 ต่อ 8641

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์              โทร: 02-555-2000 ต่อ 8630 - 31

 

ติดต่อผู้ดูแลเว็บหลัก

 

โทร : 02-555-2000 # 8151

E-mail : -

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj