ขอเชิญอบรมหลักสูตรระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมด้วยระบบกล้องวิชชั่นฯ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หลักสูตร ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมด้วยระบบกล้องวิชชั่น เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปฟรี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 5 วัน

ลงทะเบียนฟรีได้ที่  https://goo.gl/jXQNJC

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj