ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 2559 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต PE 151, 851
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Ch.E 152
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) I-Ch.E 852
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา CE 156, 556
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IE 157, 177
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ MHE 158, 358
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE 171, 871
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (โครงการสมทบพิเศษ) LE 161, 861
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME 173, 873
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ AE 193, 893
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/ควบคุมอัตโนมัติ EE 174
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม EE 754
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E-EE 354, 554
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CprE 155, 355
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ MATE 179, 879
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) I-IME 899
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E-RE 195, 895
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด InSE 351, 891
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (โครงการสมทบพิเศษ) InSE 341
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลักงาน IEE 356
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด เทียบโอน 3 ปี InSE-R 592
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด เทียบโอน 3 ปี (โครงการสมทบพิเศษ) InSE-R 582

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj