✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือ ระหว่างบริษัท นันทวัน จำกัด และ
ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา บุคลากร ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 328 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์