ประกาศคณะ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อ และห้องสอบ พร้อมระเบียบปฏิบัติในการสอบ TOEIC

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่, ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์) 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัย KOSEN, Institute of National Colleges Technology ปีการศึกษา 2558

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การชำรเงินค่าฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Staff Robot เพื่อเข้าอบรมหุ่นยนต์ LEGO EV3 

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 6 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ (Buddy Project) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศสถานที่สอบ English Placement Test สำหรับนักศึกษาใหม่ 2558 (ชั้นปีที่ 1) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สอบวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2558 เวลา 9.00 - 11.00 น. โปรดนำดินสอ 2B มาสอบด้วยนะคะ)

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2558 (WRO 2015)

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ YAMO ROBOCON 2015

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ (โครงการรับนักเรียนชาวต่างชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดโลโก้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Free Online Course for IELTS Test Preparation

Observational Study Mission on Innovation and Competitiveness in SMEs

Training Course on Lean Manufacturing Systems

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ FEALAC University Discovery Year (FUDY) ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

Training Course on Energy Conservation

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ทำการชั่วคราวและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหากรรม

ประชาสัมพันธ์งานประชุม 2015 IIE Summit on Generation Study Aboard ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐเอมริกา

ประชาสัมพันธ์การประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2558 - 2559

แจ้งรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของจีนที่กระทรวงศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การรับรอง

การประชุมทางด้านวิกฤตการณ์และศักยภาพในการพัฒนาของสหภาพยุโรปในอนาคต The 2nd International Cultural Academy: Public & Cultural Diplomacy in TImes of Crisis

สถาบันเกอเธ่ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์ทุน ISES 2015 - International Student Energy Summit

ประชาสัมพันธ์การประกวดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรม Students English Speech Competition

ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์อาวุโสและอ่อนอาวุโสชาวออสเตรีย ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาสัมพันธ์ โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียด้านการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว

กำหนดการ นำนักศึกษาใหม่สู่ มจพ.ปราจีนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

บริการนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

การสมัครขอรับทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี)

การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 1/2558 

การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 1/2558 

การชำระเงินค่าฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2558

ขบวนวิชาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 2 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

สมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส 388 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Engineer หลายตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน 11,500 บาท รวมค่าครองชีพ 785 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

2. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป รหัส พษ 553 คุณวุฒิ ป.4-ป.7 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม และโลหะ อัตราเงินเดือน 8,400 บาท รวมค่าครองชีพ 1,000 บาท จำนวน 1 อัตราตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

3. ตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิ ป.ตรี (วศ.บ. ทุกสาขา) มีประสบการณ์ทางด้านการทำหุ่นยนต์ อัตราเงินเดือน 11,500 บาท รวมค่าครองชีพ 785 บาท จำนวน 1 อัตราตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-555-2000 ต่อ 8116

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของ บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด

 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงเหล็กต้านทานแรงรูปวงแหวน จำนวน 1 รายการ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงเหล็กต้านทานแรงรูปวงแหวน จำนวน 1 รายการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบวัสดุ Universal Material Testing Machine จำนวน 1 เครื่อง 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และวงจร พร้อมห้องโครงการวิศวกรรมการผลิต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงในส่วนห้องปฏิบัติการกรรมวิธีทางความร้อน ห้องปฏิบัติการขึ้นรูป และห้องปฏิบัติการเซรามิค พร้อมติดตั้งหลังคากันสาด จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมและวิสาหกร จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อนาคต จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทดลองสำหรับปฏิบัติการโครงการ จำนวน 15 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อรองรับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร จำนวน 1 งาน

ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ อาคาร 81-85

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าห้อง 301 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสโมสรนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 1 อาคาร 81 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 1.เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้น จำนวน 1 เครื่อง  2.ชุดควบคุมคุณภาพงานตีเส้น จำนวน 1 เครื่อง  3.เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสง จำนวน 1 เครื่อง

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj