ประกาศคณะ

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 6

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ (Buddy Project) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศสถานที่สอบ English Placement Test สำหรับนักศึกษาใหม่ 2558 (ชั้นปีที่ 1) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สอบวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2558 เวลา 9.00 - 11.00 น. โปรดนำดินสอ 2B มาสอบด้วยนะคะ)

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2558 (WRO 2015)

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ YAMO ROBOCON 2015

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ (โครงการรับนักเรียนชาวต่างชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (กำหนดสอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 58)

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกการสาธิตการสอนและนำเสนอหัวข้องานวิจัย เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ทำการชั่วคราวและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหากรรม

ประชาสัมพันธ์งานประชุม 2015 IIE Summit on Generation Study Aboard ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐเอมริกา

ประชาสัมพันธ์การประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2558 - 2559

แจ้งรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของจีนที่กระทรวงศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การรับรอง

การประชุมทางด้านวิกฤตการณ์และศักยภาพในการพัฒนาของสหภาพยุโรปในอนาคต The 2nd International Cultural Academy: Public & Cultural Diplomacy in TImes of Crisis

สถาบันเกอเธ่ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์ทุน ISES 2015 - International Student Energy Summit

ประชาสัมพันธ์การประกวดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรม Students English Speech Competition

ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์อาวุโสและอ่อนอาวุโสชาวออสเตรีย ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาสัมพันธ์ โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียด้านการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว

กำหนดการ นำนักศึกษาใหม่สู่ มจพ.ปราจีนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 15 ตุลาคม 58

ขอเชิญร่วมเปิดงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2558 

Invitation to attend Summer School : Urban Sustainability 

สมัครงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รหัส พษ 343 คุณวุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

2. ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 348 คุณวุฒิ ปวส. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รหัส พษ 347 คุณวุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2558

4. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป คุณวุฒิ ป.4 – ป.7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2558

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-555-2000 ต่อ 8116

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง วิศวกร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของ บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 177 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท Maxim Integrated Products (Thailand) Co, Ltd. เข้ามารับสมัครงานในวันที่ 13 พฤษภาคม 58 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 81

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ346 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

บริษัทอีเอสพีเอเซียนเซ็นเตอร์จำกัด เข้ามารับสมัครงานในวันที่ 11 ก.พ. 58 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 326 อาคาร 81 

บริษัทไทยน้ำทิพย์ เข้ามาตั้งบูธรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 17 ก.พ. 58 ณ ชั้น 1 อาคาร 81 

บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด เข้ามาตั้งบูธรับสมัครงาน ในวันที่ 5 ก.พ. 58 ณ ชั้น 1 อาคาร 81 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทดลองสำหรับปฏิบัติการโครงหาร จำนวน 15 ตัว 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงเหล็กต้านทานแรงรูปวงแหวน จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบตัวอย่าง จำนวน 2 ตู้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้ Auditorium แบบมีกระดานรองเขียน จำนวน 150 ตัว 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เก้าอี้ Auditorium แบบมีกระดานรองเขียนจำนวน 150 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบปั๊มน้ำแบบต่อขนานและอนุกรม,ชุดทดสอบปั๊มชนิดต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ,กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหวิทยา,เครื่องโลหะทางด้านโลหวิทยา,เครื่องหล่อเรซินงานด้านโลหวิทยาแบบร้อน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบการไหลของอากาศ และ ชุดทดสอบการสูญเสียของไหลในระบบปิด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 30 kN และ เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศและชุดทดสอบเครื่องอัดอากาศแบบ 1 ระดับ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบการนำและการพาความร้อนและชุดทดสอบการแผ่รังสีความร้อน 

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง

ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 81,82,83,84,86,88,89 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ เครื่องคำนวณทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,794 เครื่อง (ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 20 - 27 ก.ค. 58)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ เคาน์เตอร์พร้อมตู้, ตู้ลอย, ซิงค์ซักล้างสแตนเลส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ SMA male และ N Male

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ ม่านม้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบ จำนวน 8 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบ จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 301 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างในวันที่ 10 มีนาคม 58) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร ประเภทสื่อประสม จำนวน 9 รายการ (ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 58) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครน 10 ต้น จำนวน 1 ชุด (ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 25 ก.พ. 58) 

ทุนวิจัย/การศึกษา

Graduate Scholarship Program for Excellent foreign students at SIIT, Thammasat University

Junior Research Fellowship Program ทุนทำวิจัย Post Doctorate ณ ประเทศฝรั่งเศส

ประชาสัมพันธ์งาน Campus France Tour 2015 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส และทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนจากกองทุน JEC Fund Grant Programme

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นระดับปริญญาตรีและโท ณ ประเทศเม็กซิโก

ทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2558

ทุนอุดหนุนระดับปริญญาเอกภายในและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Hochschule Bremerhaven, Germany

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)

ทุนฝึกงานในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2559

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2558

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2559

ทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ(ทุนขาดแคลน)

ทุนอุดหนุนการศึกษา(มหาวิทยาลัย)

ทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ(ทุนเรียนดี)

ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ทุนUNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015-2016

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj